Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Bình Tân
HOÀNG BÁCH- NHA KHOA HOÀNG BÁCH

HOÀNG BÁCH- NHA KHOA HOÀNG BÁCH

Địa chỉ: 712 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A , Q.Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3762.5587
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT