Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Bình Tân
BÌNH TRỊ- NHA KHOA BÌNH TRỊ

BÌNH TRỊ- NHA KHOA BÌNH TRỊ

Địa chỉ: 761 (số cũ 777) Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông B , Q.Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0907.375.567
Fax:
Email:
Giám Đốc: Thái Thị Hoàng Điểu
Website:
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT