Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Bình Tân
311 -NHA KHOA 311

311 -NHA KHOA 311

Địa chỉ: 311 Đường số 7, P. Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.3751.5038
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT