Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
KIM HỒNG - NHA KHOA KIM HỒNG

KIM HỒNG - NHA KHOA KIM HỒNG

Địa chỉ: 110 Nghĩa Thục, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: 08 3836 3812 Hotline: 0903 657 336
Fax:
Email:
Giám Đốc: Trần Kim Hồng
Website:
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT