Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
AN TÂM SÀI GÒN - NHA KHOA AN TÂM SÀI GÒN

AN TÂM SÀI GÒN - NHA KHOA AN TÂM SÀI GÒN

Địa chỉ: 44 Nguyễn Biểu, P.1, Q.5, TP. HCM
Điện thoại: 35 021 048-35 021 048
Fax:
Email: nhakhoa_antam@yahoo.com.vn
Giám Đốc: Nguyễn Thị Thanh An
Website: nhakhoaantamsaigon.com
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT