Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
 111 -NHA KHOA 111

111 -NHA KHOA 111

Địa chỉ: 111 Phan Văn Trị, phường 2, quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: (08)39234944 – 0918042222
Fax:
Email: vukhacdoan@yahoo.com
Giám Đốc: Vũ Khắc Đoan
Website:
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT