Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
đơn vị xem nhiều nhất

ĐÔNG - PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG THÀNH ĐÔNG

Địa chỉ: 2A/2 Phan Thúc Duyện, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3948 4545- 0908 88 44 65
Email: tmhbsdong@gmail.com
Website: phongkhamtaimuihong.com

ÁNH - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS PHAN CÔNG ÁNH

Địa chỉ: 124 đường Đặng Văn Ngữ, P. 14, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3845 6028
Email:
Website:

ĐÔNG - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS BÙI VĂN ĐÔNG

Địa chỉ: 452 Cách Mạng Tháng Tám, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3844 9765
Email:
Website:

HÙNG - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS ĐẶNG XUÂN HÙNG

Địa chỉ: 1105 Cách Mạng Tháng Tám, P. 7, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3865 1943
Email:
Website:

HÙNG - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS LÊ MỘNG HÙNG

Địa chỉ: 5 đường Tân Thọ P. 8, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3865 1907
Email:
Website:

HÙNG - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS TRƯƠNG PHI HÙNG

Địa chỉ: 15/3 Cách Mạng Tháng Tám, P.14, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3810 8891
Email:
Website:

LUÂN - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS TRẦN VIẾT LUÂN

Địa chỉ: 12 đường Tân Tạo, P. 8, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 38 653 407
Email:
Website:

MẠNH - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS NGUYỄN VĂN MẠNH

Địa chỉ: 176 Huỳnh Văn Nghệ, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3815 2939
Email:
Website:

NAM - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS NGUYỄN HẢI NAM

Địa chỉ: 175 đường Cách Mạng Tháng Tám, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3849 1144
Email:
Website:

QUỲ - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS HOÀNG THỊ QUỲ

Địa chỉ: 73 Thuận Kiều, phường 2, Quận 5, TP. HCM
Điện thoại: 3860 2112
Email: hoangquy1907@gmail.com
Website:

SÁNG - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS LÊ XUÂN SÁNG

Địa chỉ: 324 Trường Chinh, P. 13, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3810 4147
Email:
Website:

TÂM - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS PHẠM KIM BĂNG TÂM

Địa chỉ: 1031 Cách Mạng Tháng Tám, P. 7, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3970 0400
Email:
Website:

THÁI - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS PHẠM NGUYÊN THÁI

Địa chỉ: 412 Lê Văn Sỹ, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3844 8431
Email:
Website:

THẢO - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS PHAN THỊ THẢO

Địa chỉ: 146 đường Lê Minh Xuân, P. 7, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3864 3175
Email:
Website:

THỨC - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS CAO MINH THỨC

Địa chỉ: 178 đường Bàu Cát 3, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 3849 1098 – 0903 676 701
Email:
Website:
KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT