Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 4
ĐẠO - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS TRƯƠNG LÊ ĐẠO

ĐẠO - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN - BS TRƯƠNG LÊ ĐẠO

Địa chỉ: B117 đường Xóm Chiếu, P. 16, Q. 4, TP. HCM
Điện thoại: 3940 7548
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa tai mũi họng

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT