Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 11
1501 - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN 1501

1501 - PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN 1501

Địa chỉ: 1501 Đường 3/2, P. 16, Q. 11, TP. HCM
Điện thoại: 3960 7985
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Chuyên khoa tai mũi họng

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT