Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận Bình Tân
219 Đường Số 19, Phường Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân , Thành Phố Hồ Chí Minh

219 Đường Số 19, Phường Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân , Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 08.2228.4303
Điện thoại:
Fax:
Email: nhakhoa.minhhy@yahoo.com
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT