Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
ĐÔNG Á - NHA KHOA ĐÔNG Á

ĐÔNG Á - NHA KHOA ĐÔNG Á

Địa chỉ: 75 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM
Điện thoại: 38 351 787 - 37 899 699
Fax:
Email:
Giám Đốc: Lê Văn Thiện
Website:
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT