Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
HÀ - PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - BS LÊ THỊ THANH HÀ

HÀ - PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - BS LÊ THỊ THANH HÀ

Địa chỉ: 48 Bùi Hữu Nghĩa, P.5, Q.5, TP.HCM
Điện thoại: 3923 8840
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: NHA KHOA

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT