Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
CAO HÀ - NHA KHOA CAO HÀ

CAO HÀ - NHA KHOA CAO HÀ

Địa chỉ: 213 Trần Bình Trọng, P.3, Q.5, TP. HCM
Điện thoại: 62 610 469 – 38 304 107 - 0979 551 747
Fax:
Email: info@caohadental.com
Giám Đốc:
Website: www.nhakhoacaoha.com
Ngành nghề hoạt động: NHA KHOA

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT