Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
ĐĂNG LƯU- NHA KHOA ĐĂNG LƯU

ĐĂNG LƯU- NHA KHOA ĐĂNG LƯU

Địa chỉ: 536-540 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Q.5, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 6682 0246
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website: Nguyễn Quang Tiến
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT