Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
72 NGÔ QUYỀN - NHA KHOA 72 NGÔ QUYỀN

72 NGÔ QUYỀN - NHA KHOA 72 NGÔ QUYỀN

Địa chỉ: 72 Ngô Quyền, P.7, Q.5, TP. HCM
Điện thoại: 62 729 710 - 62 729 760 - 0918 449 544 - 0908 766 008 - 0938 680 980
Fax:
Email:
Giám Đốc:
Website:
Ngành nghề hoạt động: NHA KHOA

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT