Hotline: +84982 015 789

Danh mục ngành nghề

trangvangyte.com.vn
Quận 5
2000 - NHA KHOA 2000

2000 - NHA KHOA 2000

Địa chỉ: 502 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: 35040421 – 39570304
Fax:
Email:
Giám Đốc: Võ Thị Hồng Thanh
Website:
Ngành nghề hoạt động: Nha khoa - Răng Hàm Mặt

KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT